WYBIERZ SWÓJ PREZENT

KUP POMPĘ CIEPŁA MAXCOM
i odbierz inteligentne urządzenie
do twojego domu za 1 zł!

Zestaw do inteligentnego
sterowania ogrzewaniem

Inteligentny robot sprzątający
MH12 CLEAR VISION

Co należy zrobić?

1

Kup pompę ciepła Maxcom i zachowaj dowód zakupu

2

Wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej i weź udział w promocji

3

Sprawdź skrzynkę e-mail i odbierz kod promocyjny, który uprawnia do zakupu zestawu smart home/robota sprzątającego za 1 zł

PROMOCJA TRWA OD 22.05.-31.12.2023 r. lub do wydania wszystkich nagród. Promocją są objęte wszystkie pompy Maxcom. Szczegóły promocji są dostępne w regulaminie

Wypełnij formularz
i odbierz prezent!

(w przypadku jednostki typu SPLIT - numer seryjny jednostki wewnętrznej)
(wszystkie te dane znajdziesz na dokumencie zakupu)
Maxcom S.A., z siedzibą w z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23a, jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania nagród w akcji EKO & SMART. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność wysłania nagród.
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. Dane mogą być udostępniane przez Administratora zwycięzcy oraz osobom przez niego upoważnionym, osobom zatrudnionym w Maxcom S.A.; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Maxcom S.A. oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. nadawca masowy, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania postanowień regulaminów, w tym dokonania wyboru zwycięzców, wysyłki nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, oraz w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich;
6. Dane osobowe są przechowywane:
a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień regulaminu w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do czasu przedawnienia roszczeń związane z udziałem w konkursie z upływem 1 miesiąca od dnia zakończenia konkursu;
b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
c) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji konkursu) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu; (iv) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika lub zwycięzcy, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58 RODO.
7. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Maxcom S.A. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
8. Maxcom S.A. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Maxcom S.A. będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.