Zapewniamy, że zakupy w Sklepie Internetowym są bezpieczne.

Bezpieczeństwo

Po pierwsze, jesteśmy dużą polską firmą, która działa na rynku od ponad 20 lat. Od lat jesteśmy klasyfikowani na wysokich pozycjach w rankingach największych polskich przedsiębiorstw (Gazele Biznesu, Diamenty Forbes, Medal Europejski, Ambasador Polskiej Gospodarki). Możesz być pewien, że jesteśmy poważnym partnerem.

Po drugie, posiadamy dużą wiedzę w zakresie sprzętu elektroniki użytkowej, dużego i małego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu telekomunikacyjnego, fotograficznego i akcesoriów do nich. Jesteśmy jednym z największych w Polsce partnerów handlowych takich firm, jak: Lenovo, Motorolla, JLab. Na pewno znajdziesz u nas sprzęt, który zaspokoi Twoje potrzeby.

Po trzecie, stosujemy protokół SSL (Secure Socket Layer), który jest najbezpieczniejszym z dostępnych obecnie mechanizmów ochrony przekazywanych danych, abyś czuł się bezpiecznie, podając nam informacje o sobie i składając Zamówienia. Ten rodzaj zabezpieczenia polega na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na nasz serwer. Informacja wysyłana z serwera do Ciebie jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana. SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność informacji. Po połączeniu się z bezpieczną stroną WWW zauważysz, że w adresie strony zmienia się zapis http na https.

 Jeżeli odwiedzasz nasz Sklep Internetowy i składasz zamówienia za pośrednictwem komputera, którego nie jesteś stałym użytkownikiem (chodzi zwłaszcza o kawiarenki internetowe), musisz pamiętać o konieczności wylogowania się oraz zamknięcia przeglądarki po zakończeniu wizyty. W przeciwnym razie ktoś inny, korzystający z tego samego komputera bezpośrednio po Tobie, mógłby mieć dostęp do Twojego Konta Klienta.

POLITYKA PRYWATNOŚCI MAXCOM S.A. z siedzibą w Tychach

Polityka Prywatności

§1. Definicje
 1. Administrator – MAXCOM Spółka Akcyjna  z siedzibą w Tychach (kod pocztowy: 43-100), ul. Towarowej 23a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000410197 NIP 6262537364, REGON 277703221.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Przetwarzanie danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
 7. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.hurtownia.maxcom.pl
 8. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.hurtownia.maxcom.pl
 9. Klient – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i Sklep internetowy lub korzystająca z jednej albo kilku usług, czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 10. Profilowanie – oznacza to dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
§2. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu i Sklepu internetowego oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
 1. W związku z korzystaniem przez Klienta z Serwisu i Sklepu internetowego Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Klienta w Serwisie i Sklepie internetowym na zasadach i w celach opisanych w niniejszej Polityce.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie zbierania danych osobowych, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania. Administrator zbiera dane osobowe w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarza dane osobowe wyłącznie w okresie, w jakim jest to niezbędne.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo i poufność przetwarzania danych osobowych oraz realizację praw osób, których dane dotyczą, na każdym etapie przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, w którym – mimo stosowanych środków organizacyjnych i technicznych – doszło do incydentu związanego z ochroną danych osobowych, Administrator  poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
 4. Dostęp do danych osobowych mają jedynie uprawnieni pracownicy i współpracownicy Administratora.
§3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w Serwisie i Sklepie internetowym
 1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu i Sklepu internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) i nie założyły konta w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora w następującym celu:

  a. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i Sklepie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b. realizacji zamówień dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  c. obsługi reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO,

  d. realizacji prawa do odstąpienia od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  e. analitycznym i statystycznym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności Klientów, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,

  f. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw w związku z prowadzeniem przez niego Serwisu oraz Sklepu internetowego.

  g. marketingowych Administratora i innych podmiotów – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f). Uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Klienta treści reklamowych (więcej: przeczytaj § 3 pkt. 5 Regulaminu)

 2. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu i Sklepu internetowego, i które założyły konto w Sklepie internetowym, proszone są przez Administratora danych o podanie danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest konieczne do założenia i obsługi konta, a brak ich podania uniemożliwia założenie konta w Sklepie internetowym. W celu usprawnienia obsługi Klient może podać dodatkowe dane, podanie takich danych jest dobrowolne, a ich podanie oznacza, że Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Dane dodatkowe można w każdym czasie usunąć. Podane dane są przetwarzane w następującym celu:

  a. świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie i Sklepie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  b. realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  c. obsługi reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO,

  d. realizacji prawa do odstąpienia od umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  e. świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie danych dobrowolnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO,

  f. analitycznym i statystycznym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie i Sklepie internetowym oraz sposobu korzystania z konta w Sklepie internetowym, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności,

  g. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw w związku z prowadzeniem przez niego Serwisu oraz Sklepu internetowego,

  h. w celach marketingowych Administratora i podmiotów trzecich – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Klienta treści reklamowych (więcej: przeczytaj § 3 pkt. 5 Regulaminu),

  i. obsługi konta w Sklepie internetowym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 3. Złożenie, przyjęcie i realizacja zamówienia, a także realizacja prawa odstąpienia od umowy przez Klienta wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu złożenia, przyjęcia i realizacji zamówienia, a także realizacji prawa odstąpienia od umowy a ich niepodanie uniemożliwia złożenie, przyjęcie i realizację zamówienia, a także realizację prawa odstąpienia od umowy. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, a ich podanie oznacza, że Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Podane dane są przetwarzane w następującym celu:

  a. realizacji złożonego zamówienia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych dodatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  b. realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  c. analitycznym i statystycznym – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie i Sklepie internetowym oraz sposobu korzystania z konta w Sklepie internetowym, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

  d. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na ochronie jego praw w związku z prowadzeniem przez niego Serwisu oraz Sklepu internetowego.

 4. Administrator umożliwia Klientom skontaktowanie się z nim za pomocą formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie i Sklepie internetowym. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych koniecznych do skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu skontaktowania się z Klientem i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Brak podania danych oznaczonych jako obowiązkowe skutkuje brakiem możliwości skontaktowania się z Klientem i brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Klient może podać dodatkowe dane w celu ułatwienia kontaktu, podanie danych dodatkowych jest dobrowolne a ich podanie oznacza, że Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Podane dane są przetwarzane w następującym celu:

  a. identyfikacji Klienta oraz obsługi jego zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  b. w celach analitycznych i statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na prowadzeniu analiz aktywności Klientów w Serwisie i Sklepie internetowym oraz sposobu korzystania z konta w Sklepie internetowym, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności.

 5. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu prowadzenia działań marketingowych, które mogą polegać na:

  a. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji/upodobań (tzw. reklama kontekstowa, w tym przypadku uzasadnionym interes Administratora polega na kierowaniu do Klienta treści reklamowych o charakterze kontekstowym) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  b. wyświetlaniu Klientowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (tzw. reklama behawioralna – w tym cookies Google AdWords – w tym przypadku dane osobowe gromadzone są za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii dla celów marketingowych, przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie Klientów. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania towarów, w tym towarów podmiotów trzecich, odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu administratora i tylko pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookie. Zgoda na wykorzystanie plików cookie może być wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację przeglądarki, a także może zostać w każdym momencie wycofana, w szczególności poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wyłączenie obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej wycofania) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO,

  c. kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

  d. prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe – wówczas Klient ma zawsze prawo wycofać zgodę w każdym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody sprzed jej wycofania) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.

 6. Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych Facebook, YouTube i Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, eventów, czy produktów, a także w celu komunikacji z osobami odwiedzającymi profile Administratora za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 7. Administrator stosuje również w Serwisie i Sklepie internetowym wtyczki społecznościowe serwisów społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube w celu promowania marki własnej. Dostawca wtyczki zapisuje zgromadzone dane w postaci profilu użytkowania i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/ lub optymalizacji swojej witryny internetowej pod kątem preferencji użytkowników w celu prezentowania reklam zgodnych z zainteresowaniami użytkowników oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o aktywnościach w Serwisie i Sklepie internetowym Administratora. Każdy ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec tworzenia takich profili użytkowników, przy czym w celu realizacji tego prawa należy zwrócić się do odpowiedniego dostawcy wtyczki.Wtyczki mediów społecznościowych na naszej stronie internetowej są domyślnie nieaktywne. Aktywacja następuje dopiero poprzez kliknięcie na symbol danej wtyczki, a dane osobowe przekazywane są odpowiedniemu dostawcy usług społecznościowych dopiero po aktywowaniu danej wtyczki. Przekazywanie danych następuje niezależnie od tego, czy mają Państwo konto u dostawcy danej wtyczki i czy są Państwo na nim zalogowani. Jeśli są Państwo zalogowani na koncie danego dostawcy wtyczki, dane zebrane w naszym serwisie zostaną bezpośrednio skojarzone z tym kontem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora polega na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

  Administrator korzysta z wtyczek mediów społecznościowych następujących dostawców: Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://www.facebook.com/privacy/explanation Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA;. https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=pl. Adres i Polityka prywatności serwisu YouTube: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=de jak i innych.

 8. Administrator wykorzystuje tzw. cookies przede wszystkim w celu dostarczania Klientowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który Klient odwiedza (nawet, gdy Klient tylko przegląda treści w Serwisie i Sklepie internetowym) i które zapisywane są na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego Klient podczas przeglądania stron internetowych (czyli Serwisu i Sklepu internetowego) korzysta. Dlatego Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, telefonie). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Klienta (identyfikator sesji) na czas trwania sesji, uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji, trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Klienta na czas trwania sesji lub nieco dłużej, pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości koszyka, pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.Klient może zablokować zapisywanie plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu i Sklepu internetowego nie będzie możliwe. Oprócz tego, Klient może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 9. Administrator zastrzega, że w przypadku podania w Serwisie lub/i Sklepie internetowym danych osobowych innych osób/innej osoby (w tym imienia i nazwisko, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej), to może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
§4. Czas przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu upływu przedawnienia roszczeń, wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, a także upływu okresu określonego przez przepisy prawa. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

§5. Uprawnienia osób, których dane dotyczą i dane kontaktowe
 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do sprzeciwu, prawo wycofania zgody, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć pisemnie przesyłając go pod adres: MAXCOM S.A., ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy z dopiskiem „Dane osobowe” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres: daneosobowe@maxcom.pl. Pozostałych informacji w sprawie przetwarzania danych osobowych można uzyskać pod ww adresem pocztowym i adresem poczty elektronicznej.
 3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści wniosku lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na wniosek w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Z uwagi na skomplikowany charakter  żądania lub ich liczbę, Administrator może przedłużyć termin odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. W razie konieczności przedłużenia terminu udzielenia odpowiedzi, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
§6. Odbiorcy danych osobowych
 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej oraz partnerom handlowym.
 2. Administrator ma prawo ujawnienia danych osobowych Klienta właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji na podstawie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
§7. Przekazywanie danych osobowych poza EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Z zastrzeżeniem § 3 ust. 5-8  Administrator nie przekazuje danych osobowym odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Rodzaje przetwarzania danych opisane w ww postanowieniu Regulaminu skutkują przekazaniem danych na serwery Google LLC. Niektóre z tych serwerów znajdują się w USA. Przekazywanie danych do Stanów Zjednoczonych odbywa się na mocy decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (tzw. „decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony” zgodnie z artykułem 45 RODO).

§8. Zmiany Polityki prywatności
 1.   Administrator na bieżąco weryfikuje i aktualizuje treść niniejszej Polityki.
 2.   Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej www.hurtownia.maxcom.pl.
 3.   Każdego Klienta obowiązuje aktualna Polityka prywatności.