POCZUJ CIEPŁO!

Wygraj
rajską wyprawę!

Kupuj pompy ciepła marki MAXCOM w naszej hurtowni.
Przeżyj niezapomniane wakacje razem z nami!

Co należy zrobić?

1

Zarejestruj się w programie „Zanzibar z pompą” wypełniając poniższy formularz rejestracyjny.

2

Kupuj pompy ciepła marki MAXCOM poprzez naszą platformę zakupową lub u przedstawiciela handlowego.

3

Jeśli zakupiłeś wystarczającą ilość pomp
marki MAXCOM, to wiedz, że jedziesz z nami.
Rezerwuj sobie już marzec 2024 roku na nasz wyjazd.

PROMOCJA TRWA OD 17.10.2023-31.01.2024 r.

Promocją są objęte wszystkie pompy MAXCOM.

Szczegóły promocji są dostępne w REGULAMINIE.

Wypełnij formularz
i weź udział w akcji!

Maxcom S.A., z siedzibą w z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 23a jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania nagród w programie „Zanzibar z pompą”. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność odbioru nagród.
2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
3. Dane mogą być udostępniane przez Administratora uczestnikowi oraz osobom przez niego upoważnionym, osobom zatrudnionym w Maxcom S.A.; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Maxcom S.A. oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. nadawca masowy, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
5. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania postanowień regulaminów, w tym wysyłki nagród, rozpoznania reklamacji oraz w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub osób trzecich;
6. Dane osobowe są przechowywane:
a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień regulaminu, w tym przyznania nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do czasu przedawnienia roszczeń związane z udziałem w programie z upływem 1 miesiąca od dnia zakończenia programu;
b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
c) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji programu) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania lub do momentu odnotowania sprzeciwu; (iv) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58 RODO.
7. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Maxcom S.A. kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
8. Maxcom S.A. nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku, gdyby taki zamiar powstał Maxcom S.A. będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Instalatorze
wiedz, że dobrze trafiłeś!

Zależy Ci na wiarygodnym partnerze biznesowym,
cenisz sobie pracę na urządzeniach najwyższej jakości
i lubisz kiedy Twoje zaangażowanie zostaje docenione?

Maxcom to wiarygodna marka

Stabilność

Spółka giełdowa

Pewność

22 lata na rynku

Współpraca

B2B w duchu Fair Trade

Jakość

Lider w obszarze
elektroniki użytkowej

Oszczędność

Dogodne sposoby
finansowania

Doświadczenie

Działamy w ponad
22 krajach